Kárrendezési rendszer - Vezető magyar biztosítótársaság
A kárrendezési folyamat központi elemeként - kárkezelési ügyviteli rendszerként -, mind a belső kárrendezési, mind a külső kárbejelentési pontokat bekapcsolja a kárrendezési folyamatba. Összekapcsolja a kárrendezésben együttműködő szereplőket és külső partnereket. Fejlett automatizmusok (szabályrendszerek, workflow- és Dokumentumtár-integráció) segítik a hatékony, nyomon követhető kárrendezést. Interfészeket biztosít a B2B működéshez, ami csökkenti mind a belső, mind a partnereknél jelentkező emberi erőforrás szükségletet.
Humán feladatkezelő rendszer - Vezető magyar biztosítótársaság
BPM eszközökre épülő, humán feladatokat kezelő rendszer. A vállalatokban egyre nagyobb az igény arra, hogy az ügyintézés menete automatikus folyamatok mentén történjen. Erre készítette cégünk azt a megoldást, ami képes bármilyen folyamatban a humán lépésekhez szükséges infrastruktúrát biztosítani.
Dokumentum beviteli központ - Vezető magyar biztosítótársaság
Bejövő papír és nem papír (fax, email) dokumentumok bevitelét (digitalizálás, indexelés, dokumentumtárba való betöltés, háttérrendszer integráció) teljes körűen lefedő rendszer, amely a biztosító hatékony operációs folyamatainak támogatására épült. A megoldást kiegészíti egy BPM megoldás, amely lehetővé tette, hogy az archiválás ne a munkafolyamat utolsó, hanem első eleme legyen, ezzel segítve a hatékony munkaerő felhasználást és feladatelosztást.
Számlaigazolási rendszer - Vezető utazási iroda
A szerződéskötési és számlaigazolási folyamat teljes elektronikus megvalósítása, a szerződés jóváhagyásától a számla kifizetéséig, SAP integrációval.
Gépjármű javítói portál
Mintegy ötszáz gépkocsijavító szerviz számára nyújt on-line kárbejelentési, ill. kármenedzselési lehetőséget. A bejelentés után a kárrendezési folyamatba is ezen a rendszeren keresztül kapcsolódnak a gépjárműszervizek, innen szereznek információkat a kárügy előrehaladásáról (pl. kezdhető-e a javítás, milyen feltételek vannak, megtörtént-e a kifizetés).
Ügyviteli rendszer
Speciális, mezőgazdasági szerződéskötési folyamatot támogató ügyviteli rendszer, melyen keresztül a szerződéses konstrukcióban szereplő összes érdekelt számára lehetőség nyílik a szerződéskötési, szerződésmódosítási folyamatban való részvételre.
Fedezetlen hitelbírálati rendszer - magyar lakossági bank
Teljes lakossági hitelezési munkafolyamat feltérképezése, modellezése, és a folyamat megvalósítása IBM Process Server eszközzel.
© copyright ESSENSYS Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.